[1]
P. Sut, „Relacje prawo–intymność «ukryte» w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (problem instytucjonalizacji małżeństw homoseksualnych w Polsce wobec nieokreśloności prawa)”, fped, t. 7, nr 1, s. 229–248, mar. 2018.