[1]
S. Tkacz, „Trybunał Konstytucyjny jako organ stojący na straży konstytucyjności. Uwagi na tle analizy orzecznictwa z 2017 r”., fped, t. 7, nr 1, s. 302–327, mar. 2018.