[1]
A. Sulikowski, „Kryzys nowoczesnego konstytucjonalizmu. Między liberalną sędziokracją a postliberalnym populizmem”, fped, t. 7, nr 1, s. 328–340, mar. 2018.