[1]
M. A. Wesoły, „Księga Arystotelesa o dyspozycjach dianoetycznych (intelektualnych) «Etyka nikomachejska» VI”, fped, t. 8, nr 1, s. 6-17, cze. 2019.