Glinkowski, W. P. „Deskryptywność I normatywność – Horyzonty Dialogicznej Wizji człowieka”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, T. 6, nr 1, czerwiec 2017, s. 33-52, doi:10.14746/fped.2017.6.1.3.