Bekrycht, Tomasz. „Fenomenologia – Wprowadzenie W Lekturę Tekstu Edmunda Husserla «Phänomenologie (Der Encyclopaedia Britannica Artikel)»”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, t. 4, nr 2, grudzień 2015, s. 92-101, doi:10.14746/fped.2015.4.2.17.