Korpikiewicz, H. „Instynkt – naśladownictwo – myślenie. Jak Się Uczą zwierzęta”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, t. 6, nr 1, czerwiec 2017, s. 129-50, doi:10.14746/fped.2017.6.1.8.