Wojdala, Magdalena. „Publiczne Finansowanie Sztuki W kontekście Zasady neutralności światopoglądowej państwa – podejście Filozoficznoprawne”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, t. 5, nr 1, czerwiec 2016, s. 187-99, doi:10.14746/fped.2016.5.1.10.