Kokoć, D. „Awerroes I Esencjalna Reinterpretacja Metafizyki Arystotelesa”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, t. 6, nr 2, grudzień 2017, s. 233-52, doi:10.14746/fped.2017.6.2.22.