Bator, A. „Ewolucja Analitycznej Teorii Prawa a bezpośrednie Stosowanie Konstytucji”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, t. 7, nr 1, marzec 2018, s. 97-134, doi:10.14746/fped.2018.7.1.5.