Woś, T. „Trybunalskie I sądowe Stosowanie Zasady «ignorantia Iuris nocet» Na Gruncie Praktyki Orzeczniczej W Polsce”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, t. 7, nr 1, marzec 2018, s. 181-05, doi:10.14746/fped.2018.7.1.8.