Liżewski, B. „Europejska Filozofia Praw człowieka a Konstytucyjna formuła obowiązków człowieka I Obywatela”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, t. 7, nr 1, marzec 2018, s. 206-28, doi:10.14746/fped.2018.7.1.9.