Sut, P. „Relacje prawo–intymność «ukryte» W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (problem Instytucjonalizacji małżeństw Homoseksualnych W Polsce Wobec nieokreśloności Prawa)”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, t. 7, nr 1, marzec 2018, s. 229-48, doi:10.14746/fped.2018.7.1.10.