Wesoły, M. A. „Księga Arystotelesa O Dyspozycjach Dianoetycznych (intelektualnych) «Etyka nikomachejska» VI”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, T. 8, nr 1, czerwiec 2019, s. 6-17, doi:10.14746/fped.2018.7.2.2019.8.1.1.