*, A., i M. A. Wesoły. „Etyka Nikomachejska, Księga VI”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, T. 8, nr 1, czerwiec 2019, s. 18-36, doi:10.14746/fped.2018.7.2.2019.8.1.2.