., . . „Spis treści”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, t. 7, nr 1, marzec 2018, s. 1-3, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/23245.