Wojdala, Magdalena. „Publiczne Finansowanie Sztuki W kontekście Zasady neutralności światopoglądowej państwa – podejście Filozoficznoprawne”. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 5, no. 1 (czerwiec 4, 2016): 187–199. Udostępniono maj 21, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/12570.