Woś, Tomasz. „Trybunalskie I sądowe Stosowanie Zasady «ignorantia Iuris nocet» Na Gruncie Praktyki Orzeczniczej W Polsce”. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 7, no. 1 (marzec 4, 2018): 181–205. Udostępniono grudzień 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/14344.