Sut, Paweł. „Relacje prawo–intymność «ukryte» W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (problem Instytucjonalizacji małżeństw Homoseksualnych W Polsce Wobec nieokreśloności Prawa)”. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 7, no. 1 (marzec 4, 2018): 229–248. Udostępniono grudzień 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/14346.