Wesoły, Marian Andrzej. „Księga Arystotelesa O Dyspozycjach Dianoetycznych (intelektualnych) «Etyka nikomachejska» VI”. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 8, no. 1 (czerwiec 5, 2019): 6-17. Udostępniono październik 4, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/23186.