1.
Wesoły MA. Księga Arystotelesa o dyspozycjach dianoetycznych (intelektualnych) „Etyka nikomachejska” VI. fped [Internet]. 5 czerwiec 2019 [cytowane 5 październik 2022];8(1):6-17. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/23186