[1]
Michałowski, A. 2018. Romanen und Bajuwaren im Inntal. Folia Praehistorica Posnaniensia. 10, (lis. 2018), 131–156. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.06.