[1]
Fogel, J., Sikorski, A., Jasiewicz, J. i Łosińska, A. 2018. „Nowy” gródek późnośredniowieczny w rejonie jezior bnińskich (Błażejewo, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie). Folia Praehistorica Posnaniensia. 10, (lis. 2018), 269-296. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.11.