[1]
Bukowski, Z. 2018. Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, ss. 187. Folia Praehistorica Posnaniensia. 10, (lis. 2018), 355–368. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.20.