[1]
Szydłowski, M. 2018. Przemiany społeczno-kulturowe w okresie formowania się państwa piastowskiego w Wielkopolsce północno-zachodniej na podstawie materiałów archeologicznych z Santoka i Międzyrzecza. Folia Praehistorica Posnaniensia. 16, (lis. 2018), 389-398. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.21.