[1]
Błaszczyk, D. 2018. Społeczna interpretacja wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk rzędowych w perspektywie gender studies i lifecycle analysis. Folia Praehistorica Posnaniensia. 16, (lis. 2018), 417-425. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.24.