[1]
Śmietana, M. i Karski, K. 2019. Muzeum-archiwum pamięci. Uwagi na temat roli materiałów archeologicznych w muzeach-miejscach pamięci na przykładzie KL Plaszow. Folia Praehistorica Posnaniensia. 24, (grudz. 2019), 289-308. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2019.24.17.