[1]
Przeździecki, M., Szubski, M. i Grabarek, A. 2020. Między Wschodem a Zachodem. Inwentarz krzemienny z osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Podlesie 6, woj. świętokrzyskie. Folia Praehistorica Posnaniensia. 25, (grudz. 2020), 191-208. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.09.