[1]
Zalewska, A.I. i Cyngot, D. 2020. Wpływ wojennych wydarzeń dziejowych (res gestae) i relacji o nich (historie rerum gestarum) na kondycję materialnych pozostałości po tych wydarzeniach. Studium przypadku na temat dziedzictwa konfliktów zbrojnych jako wyzwania poznawczego i społecznego. Folia Praehistorica Posnaniensia. 25, (grudz. 2020), 409-441. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.16.