[1]
Sawicka, J. 2020. Kwestia chronologii, typologii i pochodzenia szklanej biżuterii z wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego w Gnieźnie. Folia Praehistorica Posnaniensia. 25, (grudz. 2020), 247–289. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.11.