[1]
Dec, O. 2020. Potrzeba rekonceptualizacji wczesnośredniowiecznych pochówków „wampirów” z ziem polskich. Folia Praehistorica Posnaniensia. 25, (grudz. 2020), 63-70. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.03.