[1]
Wielgus, B. 2020. Recenzja: Aleksandra Bystry, Dzikie barwy. O naturalnym farbowaniu tkanin roślinami, Wydawnictwo Dzikie Barwy, Łódź 2019. Folia Praehistorica Posnaniensia. 25, (grudz. 2020), 445-448. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.17.