[1]
Antowska-Gorączniak, O. i Lajsner, W. 2021. Ślady produkcyjne na cegłach profilowanych z placu Kolegiackiego w Poznaniu – próba rekonstrukcji dawnej wytwórczości strycharskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia. 26, (grudz. 2021), 9-40. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.01.