[1]
Minta-Tworzowska, D. 2021. Metodologia archeologii/prahistorii profesora dr. hab. Jana Żaka (1923–1990) po 30 latach. Między modernistycznymi dążeniami a postmodernistyczną rzeczywistością. Folia Praehistorica Posnaniensia. 26, (grudz. 2021), 145-169. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.06.