[1]
Pawleta, M. 2021. Jaka przyszłość czeka muzeum archeologiczne? Dyskusja z tezami zawartymi w książce Moniki Stobieckiej: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego. Folia Praehistorica Posnaniensia. 26, (grudz. 2021), 331-345. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.12.