[1]
Mizerka, J. 2021. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Dusinie, pow. gostyński, woj. wielkopolskie w świetle ponownej analizy archeologicznej. Folia Praehistorica Posnaniensia. 26, (grudz. 2021), 171-226. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.07.