[1]
Wagner, P. 2021. Czego oczy nie widzą, tego archeologom żal – nowe metody dokumentacji sztuki naskalnej (RTI, DSTRETCH) . Folia Praehistorica Posnaniensia. 26, (grudz. 2021), 423-430. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.16.