[1]
Żychlińska, J. 2022. Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej. Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 11 (red. K. Dzięgielewski). Folia Praehistorica Posnaniensia. 27, 27 (grudz. 2022), 227–237. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.11.