[1]
Antowska-Gorączniak, O. 2015. Źródła archeologiczne do dziejów drukarstwa na przykładzie drukarni z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Folia Praehistorica Posnaniensia. 20, (sty. 2015), 39-61. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.04.