[1]
Rakoca, A. i Rozbiegalski, P. 2015. Charakterystyka nakopalnianej pracowni krzemieniarskiej z okresu schyłkowego paleolitu na podstawie materiałów krzemiennych ze stanowiska Kłodawa 3, pow. gorzowski, woj. lubuskie. Folia Praehistorica Posnaniensia. 20, (sty. 2015), 397-427. DOI:https://doi.org/10.14746/2015.20.22.