[1]
Smółka, E. 2015. Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013. Folia Praehistorica Posnaniensia. 20, (sty. 2015), 571–574. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.30.