[1]
Czebreszuk, J. 2013. Aktywność Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu w badaniach nad strefą egejską ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia bursztynu w kulturze mykeńskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia. 18, (sty. 2013), 61-71. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2013.18.03.