[1]
Michałowski, A. i Teska, M. 2013. Tradycja i nowe prądy w badaniach nad młodszym okresem przedrzymskim w Wielkopolsce. Folia Praehistorica Posnaniensia. 18, (sty. 2013), 197–216. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2013.18.11.