[1]
Jankowiak, D., Lech, P. i Sikorski, A. 2012. Nowe kostki mozaikowe z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, stan. 13. Folia Praehistorica Posnaniensia. 17, (sty. 2012), 125–137.