[1]
Dziewanowski, M. i Pyżewicz, K. 2016. Wyniki badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stanowisku nr 4 w Mierzynie, gm. Dobra Szczecińska i ich znaczenie dla wiedzy o środkowym neolicie Dolnego Nadodrza. Folia Praehistorica Posnaniensia. 21, (grudz. 2016), 83–122. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.04.