[1]
Matczak, M.D. 2016. Tożsamość upamiętniona w przestawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich mozaik w rotundzie w Salonikach w Grecji. Folia Praehistorica Posnaniensia. 21, (grudz. 2016), 313-338. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.11.