[1]
Żychlińska, J. 2016. Rola i pozycja społeczna kobiet we wczesnej epoce żelaza przez pryzmat zmian w rytuałach pogrzebowych – na przykładzie Wielkopolski. Folia Praehistorica Posnaniensia. 21, (grudz. 2016), 491-503. DOI:https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.19.