(1)
Fogel, J.; Sikorski, A.; Jasiewicz, J.; Łosińska, A. „Nowy” gródek późnośredniowieczny W Rejonie Jezior bnińskich (Błażejewo, Gm. Kórnik, Woj. Wielkopolskie). 10.14746/fpp 2018, 10, 269-296.