(1)
Ciesielska, A. Elementy Teorii społecznej W Archeologii - Koncepcje Grup, Instytucji I Struktur społecznych. 10.14746/fpp 2018, 10, 344-350.