(1)
Bukowski, Z. Jacek Woźny, Symbolika Przestrzeni Miejsc Grzebalnych W Czasach ciałopalenia zwłok Na Ziemiach Polskich (od środkowej Epoki brązu Do środkowego Okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, Ss. 187. 10.14746/fpp 2018, 10, 355-368.